MEDYA, AİLE VE DİN KONULU BASIN AÇAIKLAMASI

Gönderen:

Yuva-Kur’un amacı “toplumda aile odaklı sorunları tespit etmek, uzmanlarına tartıştırmak, ortaya çıkan sonuçları çözüm önerisi olarak karar alıcı iradeye sunmaktır”.
Yuva-Kur olarak 14 Mayıs 2016 da ULUSAL AİLE SEMPOZYUMUN da” medya,aile ve din” ilişkisini bilimsel olarak masaya yatırmış ve sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaşmıştık. Üç ay içinde kitaplaştırdığımız tebliğleri Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına “Adana dan Türkiye ye Çözüm Önerisi “olarak takdim edeceğiz.
Meş’um, uğursuz 15 Temmuz ihanet darbesini önlemede medyanın olumlu rolünü milletçe gördük. Medya bu sınavı başarıyla geçmiştir. Hiç bir şey 15 Temmuz öncesi gibi olamaz. Medya için de yeni bir pradigma, köklü bir değişim başlamalı. Bu değişim millet,vatan,din ve aile odaklı olmalı. İslama veaile değerlerimize zarar verici olmamalı.
HÜKÜMETE ÇAĞRI
Başta TRT kanalları olmak üzere Dinimizin ve Müslüman Türk geleneklerinin esas alındığı Aile hayatını özendirici,aile içi iletişimleri edep içerisinde anlatan” aile dizileri”,(Yunus Emre dizisi gibi)gençlerimize tarih şuuru verici diziler(Diriliş Ertuğrul gibi)çocuklarımız için eğitici ve öğretici milli çizgi filmler Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinden desteklenmelidir. Yılın aile filmine ödüller verilmeli.
MEDYA SÖMÜRGECİLİĞİN ARACI OLMAMALI.
Batı Müslümanlarla savaşında önce sinemalarla kendi değerlerini gençlerimize benimsetir, İslami aile değerlerimizi zayıflatarak celladına aşık yaparlar. Yerli medyamız Batı emperyalizmine hizmet edecek yayınlardan kaçınmalıdır.
Medya ve din algısı
Medya dinle ilgili bir haber yapacağı zaman diyanet işlerine danışmalıdır. Bu sinema sektörü içinde geçerlidir.Diyanet işler başkanlığı medya izleme kurulu oluşturarak medya ve sinema ve dizilerdeki uygun olmayan dini konulardaki senaryoları uygun hale getirmeyi sağlamalı. Sinema ve dizilere sponsor olan firmalar aile değerlerine uygunluk şartını getirmeli.
Necip GAZEL
Başkan

basın basın1

0